Samling Online

Alla presentationer från den 26:e maj 2020

Inledning

Tillväxtverket och Grip

Affärsplan Näshulta

Kristina, Anders & Åse

Leader Sörmlandskusten

Jacqueline Hellsten

Freelway

Tobias Forngren

Region Sörmland

Emma Hansson

Reality Check

Kristian Bartos

Institutet för kvalitetsutveckling

Anders Fundin & Michael Westher

Hela Sverige ska leva

Erik Granbeck & Regina Westas Stedt

Affärskompetens Sverige

Vera Andersson & Sara Hellberg

COOP UK

Simon Borkin

Responsible 100

Michael Solomon

Företagarna

Pontus Lindström

Landbygdens nycklar

Gunnar Casserstedt & Larz Johansson

SLU

Magnus Ljung

DigJourney & Intelliger

Andreas Tylenius & Magnus Mörstam

Mikrofonden Uppsala

Helen Curry

ONE Networks

Ray Podder

Relationship coaching

Scott Catamas, Jonas Fläckerud & Marcus Bergh

My Effect Solutions

Kelly Lovell